Tack för ditt intresse för den aktiva retreaten ”Resan till Kärleken” 5 - 11 september 2021 i Abisko

Vad roligt att du känner att det här är en retreat för dig.

En retreat som utvecklar, transformerar och berikar oss på alla plan, inte bara under tiden som vi är tillsammans, utan för lång tid framöver. Naturen med sin rikedom bildar en yttre fond och grund och Numerologin med dess visdom utgör en inre fond och grund.

Här skapar vi magi, vi mediterar och manifesterar i ceremonier. Ceremonierna utför vi under våra vandringar.

Med kännedom om dina Numerologiska tal och ditt Numerologiska Personliga År (2021 och 2022) får du en god kunskap om dig själv och dina handlingsmöjligheter. På så sätt kan du forma och omforma dina visioner, intentioner, drivkrafter och handlingar så att du maximerar dina möjligheter att leva ditt genuina unika Liv med glädje, utveckling och skapande. Jag gör ingen traditionell Numerologisk läsning utan jag berättar om dina tal (och förbereder ditt Numerogram som du får på kursen) som sedan integreras i meditationer och ceremonier.

Här är programmet för dagarna.

Det kan ändras beroende på väder och vind, önskemål och behov som uppkommer under veckan.

Måltider

Frukost självhushåll Lunch självhushåll/matsäck

Middag Abisko Mountain Lodge

Vandringar

Stornabben – halv dag

Trollsjön – hel dag

Nuolja – hel dag

Rihdonjira – halv dag

Dagplanering

Dag 1: 5 september Ankomst. Incheckning på rummen. Handla frukost och lunch. Samling och presentation av retreatdeltagarna. Formalia. Presentation av veckans program. Lunch. Introduktion till Numerologi och deltagarnas individuella Numerogram. Reflekterande samtal med tillbakablick på 2021 samt planering för resterande 2021 och 2022 med Numerologin och det Personliga Året som bas. Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 2: 6 september

Meditation. Vandring till Stornabben. Initierande ceremoni.

Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 3: 7 september

Samling och meditation. Vandring eller linbana till Nuolja. Egen reflektion på Nuolja. Ceremoni på Nuolja.

Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 4: 8 september Samtal och reflektion kring besöket på Nuolja. Upplevda energier, upplevda förändringar i sinnesupplevelser. Ladda föremål (stenar, kvistar, löv osv) med energi och mål. Introspektiv dag.

Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 5: 9 september

Vandring till Trollsjön. Ceremoni vid Trollsjön

Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 6: 10 september Vandring till Rihdonjira.

Ceremonier. Dricka vatten ur bäcken. Skänka tacksamhet till vatten, vind, eld och jord.

Besök på Abisko Turiststation. Samtal och knyta ihop säcken.

Middag på Abisko Mountain Lodge

Dag 7: 11 september Avresa

Deltagarantalet är kraftigt begränsat och vi kommer att vidta alla försiktighetsåtgärder som är aktuella i september.

Anmälan skickas till: kunskapsnyckeln@telia.com.

När vi har tagit emot din anmälan kommer du att få ett formulär att fylla i och en faktura på anmälningsavgiften om 3 000:- (inkl. moms).

När anmälningsavgiften finns på KunskapsNyckelns konto plusgiro 15 13 74 -6 är din plats säkrad. Du får då ett bekräftande mail.

Kostnad för dig som vill ha enkelrum: 13 125: - inkl. moms

Kostnad för dig som delar rum: 11 875: - inkl. moms Resa, frukost, lunch och lift till Nuolja är inte inräknat i priset på enkelrum och dubbelrum.

Slutsumman ska vara KunskapsNyckeln tillhanda senast den 25 augusti. Du får en faktura på slutsumman.

Skulle restriktioner i samband med Covid-19 förhindra retreaten betalas hela beloppet tillbaka.

Skulle KunskapsNyckeln nödgas ställa in retreaten betalas hela summan tillbaka.

Skulle du bli sjuk och uppvisar läkarintyg betalas hela summan tillbaka.

Vid avbokning, före slutbetalning, betalas 70% av anmälningsavgiften tillbaka. Detta är baserat på att endast anmälningsavgiften har betalts in.

Boka tågbiljett så snart som möjligt så att du med säkerhet vet att du kommer med tåget.

När du har bokat maila mig och tala om när du kommer så att jag kan möta dig vid stationen. Om du inte redan fyllt i det på formuläret som vi kommer att skicka till dig.

Mycket varmt välkommen till Abisko!

Ingrid Berndtson KunskapsNyckeln 070-730 71 08

Jag heter Ingrid Berndtson

Siffrornas dolda Mystik - I samtal med numerologen Ingrid Berntsson.

De dynamiska siffrorna kan...

Numerologi - Siffrornas dolda Mysitik - I samtal med numerologen Ingrid Berndtson. De dynamiska siffrorna kan berätta vilka vi är, vår livsväg, själsliga skulder,…tarotguiderna.se

Här kan du lyssna på Vivvi Lindes intervju med mig! Det handlar om Numerologi! 

http://content.blubrry.com/vivilinde/Ingrid_Berndtson-Nummerologi_.mp3

Nummerologicontent.blubrry.co