Blogg

Världen och Du 6.2

ett Numerologiskt perspektiv

Lorem ipsum dolor sit amet, co

Hej Numerologivänner!

Januari är en 7månad i ett 6år. 

Om man ser talen som arketyper, eller personligheter, kan man föreställa sig hur det skulle vara om 6 och 7 träffades över en kopp kaffe.

Samtalet skulle förmodligen röra sig om hur man bäst kan bidra till en kärleksfull värld. 6an skulle bidra med empati och hur man kan vara behjälplig medan 7an förmodligen skulle föra ett intellektuellt resonemang och analys över hur det skulle gå till, och om det över huvud taget skulle vara möjligt. 7an kan vara rätt krass ibland.

Ett perfekt par om man förstår att motsatser kompletterar varandra. Om inte så skapar denna duo en dissonans på grund av att de inte förstår varandras utgångspunkt. 

Lika och olika är ett av År6 års tema. Som vi ska se strax och som jag nämnde i mitt förra inlägg, så är 2orna dominerande under 2022. 

Under 2022 kommer vi att utvecklas i ”olika” och vila i ”lika”. 

Att konfronteras med det som är olika är en förutsättning för att vi ska låta våra unika personligheter få fritt spelrum. Tänk bara på hur mycket du upptäcker om dig själv när du träffar någon som har en helt annan åsikt, ser på ett helt annat sätt än du i en fråga eller situation. 

Under inflytande av 2orna har vi två val. Antingen drar vi oss undan och flyr kanske in i motvilja och förakt eller öppnar för en intressant djupdykande upptäcktsfärd  i vår egen Livsväg och våra Unika Jag. 

Medan 6an sjunger ”Låt hjärtat vara med”  sjunger 7an ”Låt förnuftet och intelligensen vara med”. Syntesen av detta möte mellan hjärta och hjärna är första utvecklingsäventyret 2022. En syntes som ingjuter hopp och ger oss insikt i våra fysiska och andliga uppdrag. 

Diamanten  

Som vi ska se nedan, så är inte den Numerologiska 6an en drivkraft som för oss framåt, utan snarare en bestämd influens från Universum. 

En influens med tydligt innehåll och tydliga ramar, allt representerat av de tal som uppkommer när vi bryter ner 2022. 

Metaforiskt kan det uttryckas som Vinden. Vinden (6) för oss i en viss bestämd riktning, men det är talen i Diamanten (2, 0, 4, 6) som visar hur vi tar oss fram och med vad och hur vi kan förväntas agera och reagera. 

I rött ser du årets tal och årets Numerologiska Megin, 6an.

De tal i grönt utgör drivkraft och motivation och det som inspirerar för att nå fram till 6. (om inte färgen syns så är det de tal som står ovanför 2022.

De tal som står i blått utgör de utmaningar, svårigheter och destruktivitet. (om inte färgen syns så är det de tal som står under 2022) som vi kommer att möta.

1

4      6

2     2     4

  1.   0    2    2      6

                            2    2     0

  1. 2

   2  

Drivkraften som tar oss fram representeras i år av 2an, 0an, 4an och 6an. 

Det dominerande talet är 2 vilket indikerar att 2ans attribut såsom empati, vänlighet, gemenskap, tolerans, samarbete, generositet och den positiva Feminina Kraften kommer att vara synliga och tydliga ibland oss. 

Men, märk väl att även de tal som står under de röda (2022) domineras av 2or. Här är det den negativa sidans attribut som kommer att uppträda såsom rädsla, oro, tvivel, feghet, obeslutsamhet och den negativa Feminina Kraften.

Med 2an som det dominerande talet i både den övre och nedre delen av Diamanten kommer vi att få se en konflikt mellan dess positiva och negativa attribut. 

2orna bärs upp av 4 och 6, vilket indikerar att framgång kommer från att arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. Det indikerar att människor sluter sig samman i mindre grupper för att stötta varandra och bygga en ny framtid i mindre samhällen. Det blir mycket arbete med tonvikt på det pragmatiska, detaljer, planering och noggrannhet. 

Framgångsrika koncept och projekt blir dem där tolerans, generositet och kärleksfullt stöttande blir utmärkande. Ett icke-konfrontativt och icke-konformistiskt grundelement som utgör pelarna, ett ”fötterna på jorden och himlen bland stjärnorna-koncept”. 

Vad betyder då Oorna? De betyder att människor måste ta ansvar. Ta ansvar för sig själva, fysiskt, känslomässigt, intellektuellt och andligt. 

Oorna är en vattendelare, den delar in människor i dem som tar eget ansvar och de som överlåter ansvaret för dem själva till andra.

Jag kan inte nog betona vikten av denna indikation. Och jag vill samtidigt uppmana till att skärskåda de egna ansvarstagandena. Med dessa Oor är det ingen lek, inget vänta och se, det går inte att tänja och hoppas, nu är det den råa sanningens minut!  

Överst ser vi en 1a. Kanske ser vi nya ledare ta plats, ledare som utför det som folket önskar och för folkets bästa. En ledare som leder med kärlek, empati och rättvisa. En idealistisk ledare med folket som ledstjärna. 

Eller får vi se mer förtryck, en ny despot, nya demoniska kontroller och inlåsningar? 

Får vi se den positiva 1an eller den negativa 1an? Ja, det beror på hur vi hanterar Oorna! 

Med hopp

Ingrid Berndtson

KunskapsNyckeln

Våra senaste inlägg

Världen och Du 6.6

“/” blogg Ett Numerologiskt perspektiv Hej Numerologivänner! April är en 1månad i ett

Dela inlägget
Facebook
Twitter
LinkedIn

Denna sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta på hemsidan ger du ditt medgivande till användandet av cookies. Läs mer här.