Blogg

Världen och Du 6.1

ett Numerologiskt perspektiv 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed

Hej Numerologivän! 

God Fortsättning på År6, 2022 

Hoppas att du känner dig laddad och att du under 2021 gjorde de val som lett till insikt om vad som är viktigt för dig. Att du vet vad du tycker och att du vet hur du ska handla därefter. 

2022 innebär mycket arbete. Belöning för mödan får du om du följer ditt Hjärtas Röst och din Intuition. 

2022 års Numerologiska 6a är unik i så måtto att 6an består av tre 2or och en 0a. 

Numerologiskt betyder det att Principen för den Feminina Kraften är intensifierad och att 2022 års Numerologiska 6a kommer att vila på lika delar introvert som extrovert. Lika delar sammansmältning och enhet som polaritet, splittring och separation. 

Så, för att förstå 6an ska vi börja med att lära känna 2orna och hur 0an påverkar 2orna.

0an innehåller alla tal eller inga alls. Den kan fylla talen som står bredvid 0an med kraftfull megin, positiv som negativ, eller stå helt overksam. 

Den Feminina Kraften (2) är inte ett kön! Det är en princip

Principen för den Maskulina Kraften (1) lämnade plats för Principen för den Feminina Kraften vid millenniumskiftet. Det betyder inte att Principen för den Maskulina Kraften inte längre är aktiv. Det betyder att Principen för den Maskulina Kraften inte längre dominerar. Dominerar gör Principen för den Feminina Kraften. Numerologiskt representerad av 2an. 

Varken Principen för den Maskulina Kraften eller Principen för den Feminina Kraften representeras av kön. Man respektive kvinna. Det är en kraft som både män och kvinnor kan integrera och tillämpa. 

Exempelvis kan kvinnliga ledare välja att inte premiera Principen för den Feminina Kraften och manliga ledare kan med fördel premiera densamma. 

Symboliskt fungerar 2an som en mellanhand, en övergång, en dörr eller portal mellan 1an och alla de övriga talen. 2an är öppningen och möjligheten till enhet och balans med de andra talen. 2an är alltså medlaren, fredsskiparen, den intuitiva som strävar efter att uppnå enhet genom, vilket kan förefalla motsägelsefullt, dualism, polaritet och splittring. 

6an Den som Ger och den som Skapar

6an är det stora hjärtat, 6an är överflöd, rikedom och möjligheternas Megin. 6an strävar efter att uppnå balans och harmoni. 6an är kittet i våra relationer. För vår partner, familj, släkt, vänner, kollegor, bekanta. 6ans stora hjärta omsluter allt det som är skapat och som kan och kommer att skapas. 

6ans estetiska sinne präglar allt, alltifrån det enklaste till det mest komplicerade. Det ska vara vackert, det ska vara tilltalande för öga och även öra, därför är musik en stor inspirationskälla för 6an. 

6an följer alltid sitt Hjärtas Röst. 6an är den stora idealisten, den som tror alla om gott, som vill gott och som alltid sträcker ut en hjälpande hand. 

Det låter ju som en välkommen Megin i den tid vi lever i. Kanske får vi uppleva och erfara att våra genuina strävanden, som utgår från det goda i våra hjärtan, bär frukt och kan skördas och avnjutas i 6ans Megin med gemenskap, glädje och skönhet. 

Kanske får vi uppleva att de goda ledarna tar plats i rampljuset. Kanske är det så att 6ans Megin slår en kil mellan det som är ont och det som är gott, en kil mellan de goda och de onda så att ljuset lyser på godhet, kärlek och intentionen om allas bästa.  Det mörka får ge vika för det ljusa. Det onda får ge vika för det goda.

Som alla tal har även 6an en mörk sida. 6an kan vara förtryckaren. Den som i kärlekens och godhetens namn, den som utger sig för att vilja gott, sår splittring och ondska och ska ha allt  på sina egna villkor. Den 6a som kräver lydnad och i godhetens namn agerar på ett dominerande och uteslutande sätt. Den 6a som alltid har rätt, den 6a som säger sig  veta vad som är bäst för mänskligheten. Den 6a som tvingar. Den 6an är en tyrann och despot som utnyttjar och använder  ”godhet” för att förtrycka. Låt oss inte luras!

2022 år6 med tre 2or och en 0a

Vi måste vara modiga i år. Våga följa våra hjärtan, våga lita på vår intuition. Att söka kunskap och visdom i vårt inre, att våga tro och framför allt att verka för ett Nu och en Framtid där det Goda Hjärtat får vara främst.  

Symboliskt fungerar 2an som en mellanhand, en övergång, en dörr eller portal mellan 1an och alla de övriga talen. 2an är öppningen och möjligheten till enhet och balans med de andra talen. 2an är alltså medlaren, fredsskiparen, den intuitiva som strävar efter att uppnå enhet genom, vilket kan förefalla motsägelsefullt, dualism, polaritet och splittring. 

6an Den som Ger och den som Skapar

6an är det stora hjärtat, 6an är överflöd, rikedom och möjligheternas Megin. 6an strävar efter att uppnå balans och harmoni. 6an är kittet i våra relationer. För vår partner, familj, släkt, vänner, kollegor, bekanta. 6ans stora hjärta omsluter allt det som är skapat och som kan och kommer att skapas. 

6ans estetiska sinne präglar allt, alltifrån det enklaste till det mest komplicerade. Det ska vara vackert, det ska vara tilltalande för öga och även öra, därför är musik en stor inspirationskälla för 6an. 

6an följer alltid sitt Hjärtas Röst. 6an är den stora idealisten, den som tror alla om gott, som vill gott och som alltid sträcker ut en hjälpande hand. 

Det låter ju som en välkommen Megin i den tid vi lever i. Kanske får vi uppleva och erfara att våra genuina strävanden, som utgår från det goda i våra hjärtan, bär frukt och kan skördas och avnjutas i 6ans Megin med gemenskap, glädje och skönhet. 

Kanske får vi uppleva att de goda ledarna tar plats i rampljuset. Kanske är det så att 6ans Megin slår en kil mellan det som är ont och det som är gott, en kil mellan de goda och de onda så att ljuset lyser på godhet, kärlek och intentionen om allas bästa.  Det mörka får ge vika för det ljusa. Det onda får ge vika för det goda.

Som alla tal har även 6an en mörk sida. 6an kan vara förtryckaren. Den som i kärlekens och godhetens namn, den som utger sig för att vilja gott, sår splittring och ondska och ska ha allt  på sina egna villkor. Den 6a som kräver lydnad och i godhetens namn agerar på ett dominerande och uteslutande sätt. Den 6a som alltid har rätt, den 6a som säger sig  veta vad som är bäst för mänskligheten. Den 6a som tvingar. Den 6an är en tyrann och despot som utnyttjar och använder  ”godhet” för att förtrycka. Låt oss inte luras!

2022 år6 med tre 2or och en 0a

Vi måste vara modiga i år. Våga följa våra hjärtan, våga lita på vår intuition. Att söka kunskap och visdom i vårt inre, att våga tro och framför allt att verka för ett Nu och en Framtid där det Goda Hjärtat får vara främst.  

Våra senaste inlägg

Världen och Du 6.6

“/” blogg Ett Numerologiskt perspektiv Hej Numerologivänner! April är en 1månad i ett

Dela inlägget
Facebook
Twitter
LinkedIn

Denna sidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta på hemsidan ger du ditt medgivande till användandet av cookies. Läs mer här.