Vad är numerologi?

Precis som namnet Numerologi antyder arbetar vi med tal. Vi har mycket att tacka Pythagoras för vår kännedom och kunskap om Numerologi.

Pythagoras, född ca 580 f.Kr. och död ca 500 f.Kr. är mest känd som matematikens fader, han hade dock fler strängar på sin lyra och var också en lärd filosof, mystiker och lärare.

Pythagoras föddes på den grekiska ön Samos och reste redan som ung man ut i världen för att söka kunskap. Han reste bl.a. till Egypten där han blev introducerad, inte bara i matematiska doktriner, utan även i andliga spörsmål och riktningar. Han lär ha studerat den persiske, mystikern och religionsinstiftaren Zoroaster och han studerade också Kabbalan, (kabbalism, är ett religiöst filosofiskt system som gör anspråk på ge en mystisk förståelse av den gudomliga naturen och dess ordning) i Judéen. Den västerländska, eller rättare den Pythagoreiska Numerologin, baseras till viss del på de Kabbalistiska principerna.

Pythagoras bosatte sig senare i Cortona i Italien där han etablerade den Pythagoreiska mysterieskolan. Där studerade man matematik, filosofi och musik och naturligtvis talmystik och andlighet. Tack vare Platon har vi idag kunskap om Pythagoras arbete och livsverk. Det finns väldigt lite nertecknat av Pythagoras själv. När mysterieskolan upphörde och lärjungarna spreds för vinden förde de vidare den lärdom som Pythagoras delade med sig av.

I mysterieskolan undervisade Pythagoras om tals olika betydelser och användningsområden. Tal som kvantitet hjälper oss att mäta saker på det materiella planet medan den kvalitativa betydelsen av tal representerar andliga värden. När vi jobbar med Numerologi jobbar vi med talens kvalitativa värden.

Pythagoras upptäckte den mystiska innebörden av entalen 1 till 9. Han noterade att talen 1- till 9 makrokosmiskt representerar universella principer. På den personliga nivån, representerar talen 1 till 9 egenskaper, förmågor och händelser. Såsom ovan så ock nedan.

Pythagoras menade att alla tal vibrerar av andliga energier. Genom att översätta bokstäver till tal vibrerar även bokstäverna av en andlig energi och så även ord. Genom att rätt förstå denna energis inre betydelse och korrekt tillämpad för det aktuella ändamålet kommer vi i direkt kontakt med Universums gudomliga plan för varje individ och situation.

Läs mer om Ditt Numerogram.